THÔNG TIN LIÊN HỆ
Phòng đào tạo
Điện thoại: 0313.766739
Hotline: 0981.3444.88
Email: pdt@cdhh.edu.vn
Thư viện ảnh

Sơ cấp bậc 3 Điện công nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành theo Quyết định số /QĐ-CĐHH I ngày tháng 3 năm 2017của
Hiệu trưởng trường Cao đẳng Hàng hải I)

Tên ngành, nghề: Điện công nghiệp
Mã ngành, nghề:
Trình độ đào tạo: Sơ cấp bậc 3
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 6 tháng


1. Mục tiêu đào tạo:
1.1. Mục tiêu chung
Chương trình đào tạo các kỹ thuật viên trình độ sơ cấp ngành công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa chuyên ngành Điện công nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khỏe, có kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành đáp ứng yêu cầu thực tế nghề nghiệp để có thể làm việc trong các lĩnh vực Điện công nghiệp.
Sau khi tốt nghiệp sinh viên phải đạt các yêu cầu sau:
- Bảo dưỡng, sửa chữa, lắp ráp các thống điện điện, hệ thống cung cấp điện trong công nghiệp;
- Lắp ráp được các tủ bảng điện;
- Bảo dưỡng, sửa chữa các loại khí cụ điện, máy điện.
1.2. Mục tiêu cụ thể
1.2.1. Kiến thức:
- Trình bày được chức năng và ứng dụng của các thiết bị đo lường và điều khiển;
- Trình bày được nguyên lý, cấu tạo và các tính năng, tác dụng của các loại thiết bị điện, khái niệm cơ bản, quy ước sử dụng trong nghề Điện công nghiệp;
- Hiểu được cách đọc bản vẽ thiết kế điện và phân tích được nguyên lý các bản vẽ thiết kế điện như bản vẽ cấp điện, bản vẽ nguyên lý mạch điều khiển;
- Vận dụng được các nguyên tắc lắp ráp, sửa chữa thiết bị điện vào hoạt động thực tế của nghề.
- Trình bày được các qui tắc về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
1.2.1. Kỹ năng:
- Nhận dạng, phân loại và sử dụng được các thiết bị đo lường và điều khiển;
- Lắp đặt được hệ thống cấp điện của một xí nghiệp, một phân xưởng vừa và nhỏ đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Bảo dưỡng và sửa chữa được các hư hỏng thường gặp máy điện trong công nghiệp;
- Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm.
- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề chuyên dùng thông dụng;
- Áp dụng được các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật trong thi công lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị trong hệ thống điện công nghiệp;
1.2.3. Mức tự chủ và trách nhiệm:
- Làm việc độc lập, nhóm trong công tác chuyên môn, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với nhóm..
- Có ý thức nghề nghiệp, kiến thức cộng đồng và tác phong làm việc công nghiệp; có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc;
- Có trách nhiệm, thái độ ứng xử tốt, giải quyết các vấn đề về nghiệp vụ một cách hợp lý;
- Thể hiện ý thức tích cực học tập rèn luyện để không ngừng nâng cao trình độ, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của sản xuất.
1.3. Cơ hội việc làm
- Kỹ thuật viên đảm nhận các công việc vận hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị điện, hệ thống điện công nghiệp trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp;
- Nhân viên làm việc trong các tổ cơ điện, phòng bảo dưỡng bảo trì thiết bị điện của các nhà máy, xí nghiệp, Công ty Điện lực;
- Kỹ thuật viên các công ty xây lắp công trình điện;
2. Khối lượng kiến thực và thời gian khóa học:
- Số lượng môn học, mô đun: 11
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 660 giờ

 

Các tin khác