THÔNG TIN LIÊN HỆ
Phòng đào tạo
Điện thoại: 0313.766739
Hotline: 0981.3444.88
Email: pdt@cdhh.edu.vn
Thư viện ảnh

Thông tin tuyển sinh

8 NGHỀ HOT ĐƯỢC MIỄN GIẢM 70% HỌC PHÍ (22/06/2023)
8 nghề hot của trường Cao đẳng Hàng hải I được "điểm danh" trong danh sách những nghề được miễn giảm 70% học phí.
QUY CHẾ TUYỂN SINH 2022 (20/03/2022)
QUY CHẾ TUYỂN SINH 2022
THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2022 (18/03/2022)
THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2022
THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHO HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS - NĂM 2022 (18/03/2022)
THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHO HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS - NĂM 2022