THÔNG TIN LIÊN HỆ
Phòng đào tạo
Điện thoại: 0313.766739
Hotline: 0981.3444.88
Email: pdt@cdhh.edu.vn
Thư viện ảnh

Thông tin liên hệ

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I

Địa chỉ: 498 Đà Nẵng - Đông Hải - Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3766.739

Hotline: 0981.344.488

Facebook: Hang Hai MC

Email: pdt@cdhh.edu.vn

Website: tuyensinh.cdhh.edu.vn/

 

 

Các tin khác