THÔNG TIN LIÊN HỆ
Phòng đào tạo
Điện thoại: 0313.766739
Hotline: 0981.3444.88
Email: pdt@cdhh.edu.vn
Thư viện ảnh

Sơ cấp bậc 3 Điện dân dụng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành theo Quyết định số /QĐ-CĐHH I ngày tháng 3 năm 2017của
Hiệu trưởng trường Cao đẳng Hàng hải I)

Tên ngành, nghề: Điện dân dụng
Mã ngành, nghề:
Trình độ đào tạo: Sơ cấp bậc 3
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS trở lên;
Thời gian đào tạo: 06 tháng


1. Mục tiêu đào tạo:
1.1. Mục tiêu chung
Chương trình đào tạo sơ cấp bậc 3 điện dân dụng được thiết kế đào tạo công nhân kỹ thuật có tay nghề về bảo trì, sửa chữa các hư hỏng của một số thiết bị điện dân dung và đấu nối lắp đặt lắp mạch điện chiếu sáng cơ bản, đấu nối điện căn hộ đường ống PVC.
1.2. Mục tiêu cụ thể
1.2.1. Kiến thức
- Mô tả được cấu tạo của máy biến áp; Máy phát điện xoay chiều một pha; Khí cụ điện hạ áp;
- Mô tả được phương pháp đấu nối thiết bị điện, đấu nối điện căn hộ đường ống PVC.
1.2.2. Kỹ năng
- Bảo trì và sữa chữa máy biến áp; Máy phát điện xoay chiều một pha; Khí cụ điện;
- Đấu nối, lắp mạch điện chiếu sáng cơ bản;
- Lắp đặt, đấu nối điện căn hộ đường ống PVC.
1.2.3. Thái độ và hành vi
Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
- Công nhân bảo trì, sửa chữa thiết bị điện dân dụng trong các cơ sở sản xuất;
- Công nhân đấu nối, lắp mạch điện chiếu sáng cơ bản.
- Có khả năng học nâng lên trung cấp.
2. Khối lượng kiến thực và thời gian khóa học:
- Số lượng môn học, mô đun: 12
- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 25 Tín chỉ.

Các tin khác