THÔNG TIN LIÊN HỆ
Phòng đào tạo
Điện thoại: 0313.766739
Hotline: 0981.3444.88
Email: pdt@cdhh.edu.vn
Thư viện ảnh

Thời gian tuyển sinh

- Liên tục trong năm - Mở lớp hàng tháng

- Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến; gửi chuyển phát nhanh hoặc có thể nộp trực tiếp về Trường theo địa chỉ: Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Hàng hải I, 498 Đà Nẵng phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng.

- Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 0225.3766.739

- Hotline: 0981.344.488

- Đăng ký trực tuyến tại Website: tuyensinh.cdhh.edu.vn

Các tin khác